Lietošanas Noteikumi

  1. www.saare.lv lietošanas noteikumi.
    Vispārējie noteikumi.
    SIA “saare.lv” (turpmāk tekstā Pārdevējs), patur tiesības bez brīdinājuma mainīt Lietošanas noteikumus.
    Mājas lapā atspogoļotie materiāli (Dizains, Produktu Apraksti, Bildes u.c.) ir SIA “saare.lv” intelektuālais īpašums un bez saskaņošanas to nedrīk kopēt vai izmantot citiem nolūkiem.

1.1 SIA “saare.lv”, Reģistrācijas numurs.: 40203004007, PVN Nr.: LV40203004007, juridiskā adrese Komētas iela 2 - 5, Rīga, LV-1004 no web mājas lapas www.saare.lv (turpmāk tekstā saukta Mājas lapa) nodrošina pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem.

1.2  Mājas lapas www.saare.lv klienti veicot pirkumu piekrīt šiem noteikumiem. 

2. Personas datu aizsardzība.

2.1 Pircējs, reģistrējot savus personas datus, piekrīt, ka uz viņa norādīto e-pasta adresi turpmāk tiks sūtīti informatīvi ziņojumi, būtiski ziņojumi par maksājumu un piegādes norisi, tāpat piekrīt arī tam, ka e-pasta adrese būs izmantojama tiešās tirdzniecības nolūkos.

2.2 Reģistrācijas datu apstrāde notiek ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības.

2.3 Pircējs norāda sekojošus datus (vārds, uzvārds, preču piegādes adrese, telefona numurs), šie dati tiek izmantoti pirkšanas, piegādes un maksājuma veikšanas procesā.

2.4 Pārdevējs apstiprina, ka dati tiks izmantoti tikai piegādes un tiešos tirdzniecības nolūkos.

2.5 Pārdevējs apņemas neizpaust Pircēja personīgos datus trešajām personām, izņemot Pārdevēja partnerus, kas veic preču piegādi vai citus ar Pircēja pasūtījumu saistītus pakalpojumus.

3.   Pirkšanas – pārdošanas distances līgums.

3.1 Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzksatīts par sastādītu tajā brīdī, kad tiek veikts pirkums.

3.2 Pirkumā norādītais preču sortiments, daudzums, cena, piegādes laiks un citi nosacījumi ir neatņemama līguma sastāvdaļa.

3.3. Jebkuram pircējam 14 kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas brīža ir iespēja atsaukt pasūtījumu nesniedzot atkāpšanās pamatojumu balstoties uz LR Patērētāju tiesību aizsardzības likumu. Sīkāku saistošo informāciju skatīt sadaļā “Preču atgriešana”.

4. Preču izcenojumi

4.1 Preču cenas interneta veikalā tiek norādītas eiro ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

4.2 Preču cenas Mājas lapā ir norādītas bez piegādes izmaksām.

4.3 Cenas un preču piedāvājums var tikt mainīts bez iepriekšējā brīdinājuma.

4.4 Samaksa par preci var tikt veikta ar priekšapmaksu vai saņemšanas brīdī (tikai i/c Olimpia veikalā), atbilstoši izvēlētajam piegādes veidam.

4.5 Mājas lapā tiek norādīta mazumtirdzniecība cena, ko rekomendē pārdodamo preču piegādātāji, ražotāji vai oficiālie izplatītāji.

5. Preču piegāde

5.1. Piegādes maksa un termiņi tiek noteikta atkarībā no izvēlētā piegādes veida. Sīkāk sadaļā „Piegāde”.

6.   Pircēja pienākumi

6.1. Pircējam ir jāveic apmaksa par iegādātajām precēm un tās jāsaņem pēc šajos Noteikumos noteiktās kārtības.

6.2. Ja pircējs preču piegādes brīdī nepieņem preces bez pamatojuma, Pircējam ir jāsedz preču piegādes izmaksas.

7.   Pārdevēja pienākumi

7.1. Pārdevējs apņemas sniegt iespēju izmantot visus pakalpojumus, kuri aprakstīti šajos Noteikumos.

7.2. Pārdevējs apņemas Pircēja iegādātās preces piegādāt norādītajā adresē, vadoties pēc nosacījumiem, kuri šeit aprakstīti.

8. Strūdus situacīju risināšana

8.1 Visas neskaidrības, kas izcēlušās dēļ šiem Noteikumiem, var tikt risinātas sarunu ceļā. Ja neizdodas panākt vienošanos, konflikti risināmi Latvijas Republikas likumu noteiktajā kārtībā.

8.2 Pārdevējs nav atbildīgs par saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus mūsu saprātīgas kontroles, jeb nepārvaramā vara, kas ietver, valdības rīkojumi, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvoklis, klimata anomālijas u.c., Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā SIA “saarel.v”centīsimies novērst radušos kavējumus vai neizpildi pēc iespējas ātrāk.